Tekniska trappor - industriella

De är säkra att använda och funktionella samt oumbärliga när det gäller att säkerställa en säker avhjälpning av nivåskillnader, tillgång till maskiner eller ingång till en byggnad. 

De kan användas både inomhus och utomhus.

Vårt sortiment uppfyller alla krav och standarder som de måste uppfylla, beroende på användningsändamålet.

Vi tillverkar tekniska trappor i olika versioner:

– stolpe, enkelväxlad

– trappa med flera hastigheter

– Trappor med låsning

 

Våra tekniska trappor kan levereras med alla nödvändiga steg och, om det krävs tillgång till höga utrymmen, med specialsystem. Dessa typer av konstruktioner kallas ibland för trapptorn.

Skydd mot korrosion

– v arm galvaniserad enligt EN 1461 

– p pulverlackerad enligt RAL (tillval)

T rap encapsulation

Ofta finns det också inbyggda trappkonstruktioner som skyddar mot obehörigt tillträde.

Detta görs vanligtvis med hjälp av: 

  •  sträckmetall eller
  • svetsade nät 
  • sträckmetall – galler
  • Sandwichpaneler

 

 

Kapseln kan tillverkas i olika former.

Den kan täcka endast trappans nedersta nivå eller hela trappan.

Förutom säkerhetsfunktionen kan sådana skydd även ha en estetisk funktion.

 

Flygande fälla

Denna typ av trappor är utformade för att ge en säker utgång från en farlig byggnad.

T e är utformad för att klara belastningar och tryck. 

Vi tillverkar också brandbeständiga varianter där konstruktionen är brandsäker i motståndsklasserna R15 – R60 och högre.

 

Vi tillverkar tekniska trappor i olika versioner:

– stolpe, enkelväxlad

– trappa med flera hastigheter

Skydd mot korrosion

– v arm galvaniserad enligt EN 1461 

– p pulverlackerad enligt RAL (tillval)

T rap encapsulation

Ofta finns det också inbyggda trappkonstruktioner som skyddar mot obehörigt tillträde.

Detta görs vanligtvis med hjälp av: 

  •  sträckmetall eller
  • svetsade nät 
  • sträckmetall – galler
  • Sandwichpaneler

 

 

Kapseln kan tillverkas i olika former.

Den kan täcka endast trappans nedersta nivå eller hela trappan.

Förutom säkerhetsfunktionen kan sådana skydd även ha en estetisk funktion.

 

Trapper

Wellpapp

Galler

Stålgaller

Rätningslag

Slät platta

Tråg för mattor

Skyddsräcke med vertikalt inlägg (barnsäkert)

Balustrad/räcke med horisontell fyllning

Tekniskt räcke med horisontell fyllning, i enlighet med standard

Andra typer av räcken på begäran